Afrikanista: Tigrajci jsou velmi siln, z oslaben Etiopie se raduje Egypt – iDNES.cz

m si vysvtlujete rychl postup TPLF z poslednch tdn?
Konflikt je do jist mry vlkou propagand, co je dno i tm, e novini nebo pozorovatel se do konfliktn zny nedostanou. TPLF je samozejm historicky velmi siln a dobe organizovan, navc zaloen na loajalit a poslunosti. Je mon, e souasn postup TPLF je do jist mry i produktem urit psychologick vlky, kdy se ob strany petahuj o sv spchy skrze mdia.

V jakm stavu jsou federln sly?
Nkte pozorovatel soud, e etiopsk sly jsou zdecimovan. Pravdou je, e v regionu Amhara dochz k masivn mobilizaci a vlda registruje zbran. Skutenou slu etiopskch sil neumm odhalit, protoe se v posledn dob mnoily zprvy o zajet tisc vojk tigrajskmi jednotkami.

K TPLF se v poslednch tdnech pidaly i dal skupiny jako Oromsk osvobozeneck armda (OLA). Co to pro vvoj vlky a politick situace znamen?
OLA psob v okol Addis Abeby a pedevm v regionu Wellegga na zpad Oromie. Jsou lid, kte tvrd, e jej vstup do Addis Abeby je otzkou dn, a jsou lid, kte tvrd, e se to nestane.

Pokus se TPLF a jej spojenci vstoupit do Addis Abeby, nebo se spokoj s jejm obklenm?
Nemyslm si, e by TPLF vstupovala do Addis Abeby. V TPLF si mus bt velmi dobe vdomi, e se po nich nikomu v Addis Abeb nestsk. Myslm, e zstane v njak dostaten vzdlenosti a pjde spe o ekonomick tlak na vldu. Samozejm se mohu mlit.

Jan Zhok

Afrikanista se zamenm na modern djiny Etiopie a konflikty v subsaharsk Africe. Pedn na University of New York in Prague a na Zpadoesk univerzit v Plzni.

Uvd se, e souasnm clem TPLFje ovldnout dopravn koridory z Etiopie do Dibutska. Jak moc je na nich etiopsk vlda zvisl?
Toto je samozejm zcela zsadn. Koridor Dibuti – Addis Abeba je hlavn ekonomickou ilou pro etiopskou ekonomiku. Jej ovldnut TPLF by samozejm znamenalo zsadn rnu pro Addis Abebu.

TPLF tvrd, e j jde pedevm o zruen blokdy Tigraje. Je to pravda, nebo j jde i o odstrann premira Ahmeda a zskn podlu na moci?
TPLF byla od potku vldy Abiy Ahmeda nespokojen, mnoz zocelen lenov TPLF to brali jako kivdu, protoe TPLF po 27 letech ztratila relnou moc. Dlouhodob prohlaovala, e j jde pouze o uchovn autonomie regionu Tigraj a o zastaven nsil.

Samozejm je teba piznat, e dochz k domovnm prohldkm, zatkn Tigrajc (ale stejn tak Orom). Mnoho Tigrajc ji odelo do exilu a genocidn slovnk z okol premira urit niemu nepomh. Samozejm hrozc hladomor statisc Tigrajc akce TPLF akceleruje.

O koho se me premir Abiy Ahmed v souasn situaci opt?
Abiy Ahmed se dnes opr pedevm o amharsk obyvatelstvo a amharsk nacionalisty, hlavn konflikt toti probh v zsad mezi regiony Tigraj a Amhara.

Jak je dnes jeho podpora mezi obyvatelstvem?
My jsme v souasn chvli na jihu Etiopie v rmci projektu esk geologick sluby pod vedenm docenta Krytofa Vernera a v rmci monitoringu ternu si lovk neme nevimnout, e zrovna zde se premir t podpoe.

Mimochodem, rozhodn to nen tak, e bychom zde peskakovali barikdy a hoc pneumatiky a vyhbali se kulkm, jak by se mohlo zdt z mdi. Tm rozhodn souasn konflikt nebagatelizuji, ale ivot je na vtin zem Etiopie v zsad v normlu.

Abiy Ahmed bezesporu citeln ztratil v Oromii, protoe se dopustil krok, ktermi vehnal jak oromskou mlde (tzv. qeeroo), tak st OLF (Oromsk fronta osvobozen, OLA je jejm vojenskm kdlem, pozn. red.) do nrue TPLF.

st OLF se vak neztotouje se spojenm s TPLF a nepeje si za dnou cenu vstup jednotek TPLF do Oromie, co znamen vude v okol hlavnho msta. Jinmi slovy, ten konflikt m mnoho vrstev a nelze na nj nahlet ernoblou optikou.

Je vbec premir schopn usednout k jednacmu stolu s fem TPLF Debretsionem Gebremichaelem?
Toto si neumm pedstavit. Rtorika je na obou stranch natolik vyhrocen, e to pesahuje moji pedstavivost.

V Addis Abeb jedn zvltn vyslanec USA Jeffrey Feltman. Jak zjmy maj USA v Etiopii a maj na premira njak pky?
Abiy Ahmed dlouhodob vyjaduje zklamn z postupu zpadnch zem, na mnoha mstech Etiopie je znt znepokojen z vmovn cizch mocnost a pedevm USA do konfliktu pod heslem vyeme si to sami. Ke schopnosti USA v souasn chvli pimt vechny strany ke komunikaci bych byl spe rezervovan. Scn je zde cel ada.

Jak dal zem se v etiopsk krizi angauj?
Abiy Ahmed podepsal dohodu s Ruskem, rnem a Tureckem, jedn se pedevm o vojenskou podporu. Do konfliktu je tak i onak zapojen i Egypt, kter me mt radost z oslaben Etiopie z dvod Velk etiopsk renesann pehrady (GERD).

Jak je podle vs nejpravdpodobnj scn dalho vvoje?
Velmi tk pedvdat. ivot v Addis Abeb je oproti medilnm vstupm vcelku normln a nikdo moc nev ve vstup TPLF do msta.

Hroz Etiopii propad do vt vlky a ppadn i njak forma dezintegrace? Obas se hovo o africk Jugoslvii je to vhodn pmr?
Toto samozejm vylouit nelze, jakkoliv bych spe zatm zstal optimistou, Etiopie peila mnoho kriz a tato se sice me stt asi nejvt z pohledu integrity sttu, ale zatm bych se rd vyhnul njakm senzacechtivm soudm.

We want to thank the author of this write-up for this amazing material

Afrikanista: Tigrajci jsou velmi siln, z oslaben Etiopie se raduje Egypt – iDNES.cz

Mozart Dinner Concert