Silnii lad techniku a ped zimou se okuj proti chipce – iDNES.cz

Na snhov popraek zatm silnii v Olomouckm kraji ekaj. Pesto u zaali se svmi zimnmi slubami a dispeei obsadili jednotliv cestmistrovstv.

Pokryt jsou tyiadvacet hodin denn, soboty, nedle, ekl editel Sprvy silnic Olomouckho kraje Petr Foltnek (SSOK).

Stejn jako v minulch letech se krajt silnii musej postarat zhruba o 2900 kilometr silnic druhch a tetch td.

K tomu jim opt pibyl kol brnit se nkaze koronavirem, aby nehrozilo, e doprava v kraji bude pi zhoren poas ochromen.

Dispeerskch stanovi SSOK je jedenct, tam se pracovnci nepotkvaj.

Nejvt problm nm dlaj situace, kdy je lid hodn, napklad v atnch. Dky zim se to da zvldat lpe ne pes lto, kdy jsou v prci vichni najednou. Te chod smna a to je pr lid, kte se stdaj po dvancti hodinch, dodal editel krajskch silni.

Mme samozejm desinfekce, respirtory. Pravidla nejsou vysloven zpsnn, nicmn krom okovn proti covidu jsme naim lidem doporuili okovn proti chipce. Mme strach, e jak se potk chipka s covidem, me bt problm, vysvtlil Foltnek.

Akoli se koronavirus minulou zimu objevil i mezi cesti, podle editele nelo nikdy o ppad, kdy by se nakazil jeden od druhho v zamstnn a opaten tak zejm mla efekt.

Snhov frza

Sypae a pluhy nebudou v regionu obsluhovat sto devadest kilometr krajskch silnic. Rozsah drby tak zstane stejn.

V ppad opravdu krut zimy me sprva silnic nasadit i speciln snhovou frzu. Vm ale, e leton zima bude prmrn, protoe ta losk trvala dle, co se samozejm negativn promtlo do nklad na zimn drbu, uvedl nmstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Zcha.

SSOK dokoupila st vybaven na jae a v lt, oekv i dodn dvou sypa. I pes souasn obvykl zpodn v dodvkch na trhu by mly pijt vas.

Penze odloen na zimu by mly pokrt i ppadn vkyv v cench pohonnch hmot.

Zatm nemme problmy ani s AdBlue, mme njak zsoby, co jsme stihli nakoupit, sdlil Foltnek k roztoku mooviny potebnho pro nastartovn modernch dieselovch automobil, o kterm se objevily v minulch dnech zprvy, e dojde.

Pro sprvce cest je ideln mrn zima, kdy se nklady pohybuj kolem 180 milion korun. Nklady na zimn drbu ale v minul sezon podle Foltnka stouply o vce ne ticet milion, dal vdaje pak ly na pokozen cesty.

Sprva silnic existuje od roku 2002 a losk zima byla za tu dobu jedna z nejhorch, shrnul editel.

Silnice prvnch td a dlnice

Na tm 47 milion korun pily zsahy souvisejc se zimou i krajskou sprvu editelstv silnic a dlnic. Pro tu se o zhruba tyi sta kilometr silnic prvnch td a vybran seky dlnic star na zklad osmilet smlouvy uzaven po souti sttu v roce 2017 sdruen t firem.

Co se te spoluprce, tak na zatku smlouvy bylo znt mn zkuenost s provdnm zimn drby, ale po tyech letech jejho trvn firmy nasbraly zkuenosti a s vkonem zimn drby jsme spokojeni, uvedl mluv SD v kraji Miroslav Mazal.

Zejmna na silnici I/44 v oblasti ervenohorskho sedla je vidt, jak dodavatel jedn zodpovdn a kadm rokem zimn drba vzrst na kvalit. Pro leton chladn obdob firma poslila tuto oblast dalmi kapacitami, doplnil Mazal ke sledovanmu seku, kter podle silni pat mezi msta s nejnronjmi meteorologickmi situacemi v esku.

Spolenosti Eurovia CS, AVE CZ a Stavby, opravy a drba silnic ubezpeuj, e techniky i posypovho materilu maj pro hlavn tah mezi umperkem a Jesenkem dostatek.

Oblasti ervenohorskho sedla, kde tradin pi velkm spadu snhu vznikaj komplikace pedevm pro tranzitn dopravu, vnujeme pi zimn drb zvltn pozornost. Tato oblast m prioritu, sdlila za Eurovia CS mluv Iveta tokov.

Oslaben personlu pedchz firma krom jinho tm, e smny se pi stdn nepotkvaj, stroje i stanovit dispeer se dezinfikuj.

Prce mimo zimu

SD plnuje projednat odsouhlasen dodatku ke smlouv, kter by zpesnil povinnosti firem i mimo zimu.

Rezervy jsou v provdn zimnch vkon v mimozimnm obdob, respektive v pipravenosti techniky, protoe tady u zkon tak striktn nen a firmy jsou pochopiteln pizpsobeny drb v letnm obdob. Vjezd sypa pak trv del as, tato skutenost se projevila v dubnu letonho roku na silnici I/35 v seku Mohelnice Studen Louka, sdlil Mazal.

Provoz na silnicch m zlepit tak pt novch meteostanic v nepokrytch a zrove rizikovch oblastech.

Soust veejn zakzky SD za pedpokldanch zhruba 14 milion korun bez DPH jsou tyi promnn dopravn znaky, kter se maj objevit u stvajcch meteostanic.

We wish to say thanks to the writer of this post for this outstanding material

Silnii lad techniku a ped zimou se okuj proti chipce – iDNES.cz

Mozart Dinner Concert